Produktionsmetoder bliver SMART’e med introduktionen af AGV’ere

AGV -FACTORY OF THE FUTURE

Automatisk Guide Vogne (AGV’ere) transformerer fremstilling, da produktionsmetoder bliver SMART’e, og vi kan bevæge os ind i den Fjerde Industrielle Revolution.

Industry 4.0 tager LEAN produktion ind i den næste generation, ved at anvende smart teknologi og realtids data til at øge produktiviteten, fjerne fejl og reducere omkostninger. Objekt genkendelses teknologi kan detektere sensorer gemt i arbejdsflows og lagersystemer, til eksempelvis at styre standardiserede opgaver korrekt og give alarm til personalet når en fejl opstår. Automatisk Guidede Vogne (AGV’ere) er fremtidens standard for transport af emner rundt på arbejdspladsen, da de er sikre at bruge og samarbejder godt med moderne proces-drevne løsninger i mange industrisektorer, inklusive: Aerospace, Højteknologi Produktion, Industriteknik og i den automotive industri.
* Automatisk Guidede Vogne (AGV’ere) – En vogn styret udelukkende med automatik, også kaldet Robot eller Autonomt. Efter opfindelsen af de integrerede kredsløb, er raffineringen af den autonome teknologi blevet stadigt øget. Producenter har fået en lang række automatiserede funktioner tilgængelige på arbejdspladsen.
”Fremtidens Fabrik” innovatører, Zodiac Aerospace (se Zodiac Aerospace case studie), har omfavnet den Fjerde Industrielle Revolution ved at opgradere systemer med automatiske processer og arbejdsflows. Med introduktionen af AGV løsninger, hver med forskellige opgaver, tilbyder ladvogne og depot- og lagersystemer løsninger for fire, meget forskellige, arbejdspladser.
Fleksibiliteten ved AGV systemet er kritisk for produktionsenhedens udførelse, da bevægelse er garanteret med bånd, fixeret i gulvet. Dette tilbyder en uovertruffen fleksibilitet i forbindelse med ruter,konfiguration og ændringer til stierne. Trilogiq AGV system er ekstremt fleksibelt indenfor produktionsarealet og besvarer behovet for automatiske transporter, uden en truckkører.

En af de seneste løsninger der er installeret af vores AGV Team har løst problemet med håndtering af færdige produkter for en anden af vores kunder, ved at designe et system der svarer på forespørgsler fra linjeoperatørerne. AGV’en forlader lastestationen for at ankomme til den arbejdsstation, hvor det færdige produkt er klart til at blive pakket og sendt til den endelige kunde. Implementeringen af et automatisk gribe ”Pindekrog” system tillægger yderligere kapacitet til AGV’en for transport af paller med det færdige produkt, til aflastnings- og pakkebåsen, for så at være klar til den næste opgave.

AGV systemet anvender en dobbelt motor, således at trafik på to-vejs strækninger kun med en vejbane er muligt, hvilket har været til fordel for kunder ved at reducere installations- og vedligeholdelsesomkostningerne.

Produktionsmetoder bliver SMART’e med introduktionen af AGV’ere, Emne Genkendelses Systemer og Pick to Light teknologier.

Transport, maskineri, lager- og produktionssystemer er i stand til at udføre komplekse opgaver i den smarte fabrik, hvilket betyder at personale vil drage fordel af ergonomiske forbedringer og et mere sikkert arbejdsmiljø, idet at tunge, gentagne eller svære opgaver nu er automatiske eller helt overtagede af automatiserede systemer.

 

Industriel Revolution

  • Den Første Industrielle Revolution – 18. til 19. århundrede i Europa og Amerika, da Dampkraft spillede en central rolle.
  • Den Anden – 1870 og 1914. Store teknologiske fremskridt inkluderede telefonen, lyspæren og grammofonen gjort muligt af elektricitet, samt forbrændingsmotoren og nye energikilder
  • Den Tredje – 1970’erne og 1980’erne med fremskridt i teknologi fra analoge elektroniske og mekaniske enheder til den digitale teknologi og den digitale era.
  • Den Fjerde Industrielle Revolution: Industry 4.0. Ny teknologier er integreret i sociale sammenhænge og endda i den menneskelige krop, med fusion af den digitale og biologiske verden. Teknologiske gennembrud sker på mange områder, inklusive robotter, kunstig intelligens, nanoteknologi, kvantecomputere, bioteknologi, 3D printning og selvkørende biler.

 

Med introduktionen af den Fjerde Industrielle Revolution, er det tid til at blive SMART, eller blive overhalet…

See AGV Video:

 

Kontakt os for mere information om AGV integrerede løsninger til dit projekt for ”Fremtidens Fabrik”