Hvordan udvikler Visual Management sig?

INTEGRATED VISUAL MANAGMENT

Visual Management udvikler sig til at levere kommunikation igennem visuelle virkemidler, i stedet for skriftlig instruktion, hvilket gør at informationen hurtigt genkendes, bearbejdes og håndteres.


80% af den information vi modtager, er leveret igennem vores synssanser. Vi tegner for at illustrere og dele vores ideer, tanker og følelser.

Sunna Design, en innovativ virksomhed, der specialiserer sig i intelligente solcelle lamper til gadebelysning (se Sunna Design case studie), anvender integreret visual management skærme forbundet til arbejdsstationer, til at give en strøm af informationer og data i realtid, til at understøtte produktionen, og give adgang til information på sekundet om produktionen igennem hele den intelligente fabrik.
Brugen af avancerede data management og emne-genkendelse, har øget mulighederne for at analysere information fra produktionssystemerne i real-tid, med et meget positivt udbytte. Et eksempel er vores løsning i samarbejde med Arkite, der for nyligt leverede HIM til CNH Industrial.

Information bliver modtaget og opdateret for øget effektivitet

 

I et Lean produktionsmiljø, sikrer visual management at data og informationer er klart formidlede. Succes er afhængig af, at den korrekte information er tilgængelig på det rette sted, til det rette tidspunkt for hurtig identifikation af flaskehalse i arbejdsprocessen. At give detaljerede, men simple instruktioner der er lette at følge, er nøglen til en konsistent og effektiv produktion af produkter og opnåelse af det ønskede resultat i kvalitet og volumen.

Visual Management systemer kan tilbyde visuel repræsentation af det planlagte arbejde, for optimal arbejdshåndtering og monitorering. Arbejdet brydes ned til elementer, der er organiseret og gentaget i sekvenser, for at undgå variationer i processen, hvilket kan øge cyklustiden, skabe forsinkelser og et tab i kvalitetsstandarden.
Med monitorering og optagelse af processer vil man kunne understrege hvor justeringer kan foretages, og en mere effektiv tilgang kan udvikles, hvilket tillader forbedringer som en benchmarking for bedste praksis.

De mange anvendelsesområder i produktion, inkluderer eksempelvis:

  • Value stream mapping (VSM),
  • Standardiserede opgaver
  • 5S vedligeholdelse
  • Først ind, først ud
  • Fremstilling af overdragelses informationer

Et vigtigt værktøj i Lean produktion arbejdsmiljøer hvor tid og ressourcer dedikerede til at formidle information, om end nødvendige, er en form for spild. Den effektive deling af konsistent information, kan bruges til at eliminere spild og opnå et balanceret LEAN workflow.
Why not use visual perception to make work easier and more efficient?

Hvorfor ikke bruge visuel opfattelse til at gøre arbejdet endnu nemmere og mere effektivt? Kontakt vores design team for at diskutere løsninger der passer til dine unikke krav.